INFOS

artist : VARIOUS ARTISTS

Release date : February 1st 2014
genres : ETHIOPIAN JAZZ / JAZZ
format : 2 LP GATEFOLD
label : HEAVENLY SWEETNESS
reference : HS107VL

TRACKLIST

A side
Alèmayèhu Eshèté “Tashamanalètch" 4’06
Seyoum Gèbrèyès “Hamétègnaw” 3’26
Ayaléw Mèsfin “Terèdjew nèbèr” 3’54
Tèshomè Meteku “Yèzèmèd yèbaed” 3’50
Seyfou Yohannes “Mèla mèla” 3’22

B side
Tsegué-Maryam Guèbrou “Presentiment” 3’36
Wallias Band “Muziqawi Silt” 3’46
Tèsfa-Maryam Kidané “Ewnèt yèt lagegnesh” -2’44
Mulatu Astatqé “yégélé Tezeta” 6’01
Gétatchèw Mèkurya “Shellèla bèsaxophone2’43

C side
Girma Bèyènè “Ené nègn bay manèsh” 3’55
Mahmoud Ahmed “Bèmen sèbèb letlash” 4’30
Muluqèn Mèllèssè “Hédètch alu” 5’14
Tlahoun Gèssèssè “Lantchi biyé” 3'04
Menelik Wèsnatchèw “Tchèrèqa” 3’16

D side Tèklé Tèsfa-Ezghi “Sèlam tèmagwèt” 3’50
Abbèbè Tèssèmma “Ashasha bèyèw” 3’35
Tèwèldè Rèdda “Ab teqay qerèbi” 3’30
Ali Birra Kan “ati fettun isani infedhani” 4’45
Tsèhaytu Bèraki “Mèdjèmèrya feqrey 4’07
home » releases » HEAVENLY ETHIOPIQUES “the best of éthiopiqes”

HEAVENLY ETHIOPIQUES “the best of éthiopiqes”

The first “Best of ” on vinyl from the ethiopiques series. Francis Falcetto, the founder of the éthiopiques series (already 28 Cds available) and THE specialist of Ethiopian music pick up a selection of the best tracks of the series.

He opened his large collection of pictures, vinyls and memorabilia to make the artwork of this double LP gatefold.

The perfect introduction to the world of Ethiopian music but the specialists will also discover some rare and unknown tracks and artists.

MEDIAS